Een vrijmetselaar is een vrij man van goede naam die samen met andere vrijmetselaren met behulp van symbolen en ritualen werkt aan zijn persoonlijke vorming.
Hij is getrouw aan zichzelf, zijn medemensen tot steun en streeft naar een menselijke samenleving.

De vrijmetselaar zoekt op wat mensen verbindt en tracht weg te nemen wat hen verdeelt, het ideaal van de algehele broederschap der mensheid staat daarbij voorop.

De vrijmetselaar erkent de hoge waarde van de menselijke persoonlijkheid, de gelijkwaardigheid van alle mensen, ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en ieders verantwoordelijkheid voor zijn doen en laten. Het gaat om het betrachten van respect, verdraagzaamheid en het bereiken van een sociale harmonie.